Общи условия

I. Общи условия за използване на уебсайта

В целия сайт термините „ние“ и „нашият“ се отнасят до TAOCENTER.BG, Представляван от TAO CENTER Ltd с адрес на управление: Arsenalski bul. No 9 Sofia 1000 и номер по ДДС:BG205883766 управлява този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди достъп до или използване на нашия уебсайт. Чрез достъп до или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия сайт, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия чрез публикуване на актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

II. Общи условия

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте най-малко пълнолетни във вашата държава или провинция.

Вие не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).

Нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

III. Използване на съдържание

Разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използване на Услугата или достъп до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или да засягат по друг начин тези Условия.

IV. Точност, пълнота и съвременност на информацията

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не бива да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

V. Модификация на услугата и цени

Цените на нашите услуги подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

VI. Услуги

Някои услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Всички описания на услугите или ценообразуването на услугите могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме си правото да спрем всяка услуга по всяко време.

Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да било услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

VII. Поръчки и плащания

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените услуги на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка.

В случай че направим промяна или отмяна на поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставени към момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, се правят от дилъри, дистрибутори или конкуренти.

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупката и акаунта за всички покупки, направени в нашия сайт. Съгласявате се своевременно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

VIII. Лична информация

Вашето подаване на лична информация през сайта се урежда от нашата Политика за защита на личните данни.

IX. Управляващо право

Настоящите Условия за ползване и всякакви отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

X. Промени в условията на услугата

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да актуализираме, променим или заменим която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени.

Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

XI. Информация за контакт

Въпроси относно Общите условия трябва да ни бъдат изпращани на адрес tao@taocenter.bg

 

 

Политика за закупуване, връщане и замяна на ваучер

 

1. Характеристики на Ваучерите, издавани от ТАО ЦЕНТЪР

1.1. Ваучерите, издавани от ТАО ЦЕНТЪР чрез фирмената ни уеб платформа, представляват многоцелеви ваучери по смисъла на § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби към Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Към момента на неговото закупуване, всеки Ваучер отразява единствено заплащането на цената, срещу която същият е закупен.

2. Валидност на Ваучерите

1.Всеки Ваучер има срок на валидност 3 месеца, който се посочва в момента на неговото закупуване.

2.Същият трябва да бъде използван за закупуването на услуга през Платформата.

 1. Закупената услуга трябва да бъде използвана в срок от 3 месеца.

4.Срокът на валидност на Ваучер не гарантира, че дадена услуга, за която Купувачът на Ваучера или Притежателят на Ваучер желае да го използва, ще бъде налична (ще се предлага) до крайния срок на неговата валидност. В такива случаи, Притежателят на Ваучера може да го използва при закупуването на всяка друга услуга, предлагана през Платформата, която е налична в рамките на срока на валидност на Ваучера.

 1. С изтичането на срока на валидност на Ваучера, същият няма да може да бъде използван за закупуването на услуги през Платформата, а ТАО ЦЕНТЪР няма да дължи връщане на заплатената за Ваучера сума нито на Купувача на Ваучера, нито на Притежателя на Ваучера.

3. Закупуване на Ваучер

1.    Всеки регистриран Ползвател на Платформата може да закупи Ваучер чрез интерфейса на Платформата. За регистриран Ползвател се смята и всяко лице, което подава заявка за регистрация в Платформата едновременно с подаването на поръчката за закупуване на Ваучер.

 

2. Всеки закупен Ваучер може да бъде заплатен:

2.1 в момента на подаване на поръчката за Ваучер чрез банкова карта или онлайн платежна услуга.

2.2. с банков превод, когато е избран метод на плащане „по банков път“;

2.3. в брой, когато е избран метод на плащане „в брой“ в офиса на ТАО ЦЕНТЪР

 

3.    Когато Купувач на Ваучер желае да заплати стойността му с банкова карта, Купувачът на Ваучера може да използва единствено банкова карта, издадена на негово име.

4.    За подаването на поръчка за закупуване на Ваучер Ползвателят трябва да приеме настоящите Общи условия, както и да потвърди запознаването си с уведомлението за обработка на лични данни, чрез поставяне на отметки в менюто за подаване на поръчката. С подаването на поръчката за закупуване на Ваучер, Ползвателят сключва сТАО ЦЕНТЪР договор от разстояние с предмет доставката на поръчания Ваучер.

 

5. Поръчката за закупуване на Ваучер се счита за подадена:

5.1. в момента на натискане на бутона за подаване на поръчката в съответното меню, когато Купувачът на Ваучера е избрал да заплати цената му по банков път, в брой или чрез пощенски паричен превод;

5.2. в момента на успешното заплащане на цената на Ваучера, когато Купувачът на Ваучер е избрал да заплати цената му чрез банкова карта.

 

6.    С подаването на поръчката за закупуване на Ваучер, възникват всички права и задължения за Купувача на Ваучера и ТАО ЦЕНТЪР, предвидени в настоящия раздел, включително задължението за заплащане на цената Ваучера (ако същата не е била заплатена в момента на подаване на заявката).

 

7. Всеки Ваучер се издава в електронна (PDF) форма и може да бъде изтеглен от Ползвателя в Платформата. По желание на Купувача на Ваучера, същият може да бъде издаден и на хартиен носител и да бъде изпратен по куриер на посочено от Купувача на Ваучера лице или да му бъде предаден в офиса на ТАО ЦЕНТЪР. За издаването на Ваучер на хартиен носител, Купувачът на Ваучер не заплаща отделна такса.

 

4. ВРЪЩАНЕ НА ВАУЧЕР

 1. Получател на услугата, който е поръчал и платил ваучер чрез сайта има право да откаже същия до 7 календарни дни от датата на поръчката, ако ваучерът все още не е използван.
 2. Отказ на поръчка се приема от доставчика на услугата писмено с електронно писмо, с попълнен и изпратен по електронната поща формуляр за Упражняване на правото за отказ от Договор. Отказ,направен по телефона, не се приема за валиден.
 3. След получаване на заявка за отказ на поръчка, ще получите писмено потвърждение на посочения от Вас И-мейл адрес.
 4. Разходите за опаковка, доставка и присъщите на плащането такси не се възстановяват и се приспадат от сумата за връщане.
 5. След писмено потвърждение на отказаната поръчка от доставчика на услугата, сумата се възстановява по банков път на посочена от получателя на услугата банкова сметка. Ако плащането е извършено с дебитна/кредитна карта, сумата ще бъде възстановена директно на картата, от която е направено плащането.
 6. Сумата, подлежаща на възстановяване, се заплаща на лицето, което е извършило плащането.
 7. Лицето, направило поръчката, няма право да откаже поръчан и платен ваучер, след като ваучерът е бил регистриран за ползване при търговеца, промотиращ чрез интернет сайта стоката или услугата, за която е поръчан ваучерa.
 8. Правото на връщане не важи за персонализирани продукти, изработени по зададени от клиента критерии /снимка, текст, картинка, колаж/.
 9. Ако в рамките на 10 работни дни след потвърждението на заявката за връщане, сумата не е получена обратно, направете следното:
  1. Отново проверете сметката си, на която би следвало да е получена върнатата сума
  2. Свържете се с компанията, издала кредитната/дебитната карта, по която би следвало да е получена върнатата сума
  3. Свържете се с банката си. Често е нужно време за осчетоводяване на постъпилите суми
  4. Ако вече сте направили горното, свържете се с нас на е mail: tao@taocenter.bg или тел: 0886808050

5. ЗАМЯНА НА ВАУЧЕР

 1. Всеки ваучер може да бъде заменен еднократно с друг в рамките на своята валидност.

2. Замененият ваучер следва да бъде регистриран за ползване и консумиран в рамките на валидността от закупуване на оригиналния ваучер.

3. Ако стойността на избраната стока или услуга при замяна на получения ваучер с друг е по-ниска от стойността на първоначално поръчания ваучер, разликата не се възстановява от доставчика на услугата.

4. Ако стойността на избранaтa стока или услуга при замяна на получения ваучер с друг е по-висока от стойността на първоначално поръчания ваучер, разликата се доплаща от ползвателя на ваучера. Ползвателят се свързва с екипа на ТАО ЦЕНТЪР по електронна поща или телефон, получава промокод за стойността на първоначалния ваучер и заплаща разликата.

5. В случай че търговецът, промотиращ стоката или услугата, не е в състояние да предостави закупената услуга, ползвателят на ваучера или получателят на услугата ще получи предложение за друга подобна стока или услуга на същата или по-висока стойност.

6. Правото на замяна на ваучер не важи в случай, когато е за ползване на конкретното събитие. В случай на отмяна на такова събитие, на клиента ще се предложи алтернативна дата или алтернативно предложение на същата или по-висока стойност срещу доплащане.

7. Правото на замяна не важи за персонализирани продукти, изработени по зададени от клиента критерии /снимка, текст, картинка, колаж/.

8. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от съдействие, свържете се с нас на E-mail адрес:tao@taocenter.bg или тел: 0886808050

6.  УДЪЛЖАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА ВАУЧЕР

 1. Ваучер с изтекла валидност, който не е бил регистриран за ползване, може да бъде удължен еднократно с 3 месеца от оригиналния срок на валидност в рамките на 30 календарни дни след изтичане на неговата валидност. Удължаването е възможно след доплащане на 20% от актуалната цена на услугата към момента на удължаването.

Актуалната „Политика за връщане и замяна на ваучер“ влиза в сила от 16.11.2020г.